نگهداری گروپ گسکت و تقسیم آب به صورت یکسان داخل گروپ گسکت
 

مشخصات اصلی

ارسال نظر

کاربر گرامی، برای ثبت نظر خود روی دکمه روبرو کلیک کنید

افزودن نظر جدید
محصولات مرتبط
بسکت سینگل اسپرسوساز بسکت سینگل کد فنی : 49
تماس بگیرید
کلید اسپرسوساز کلید کد فنی : 56
تماس بگیرید
کورکن گروپ اسپرسوساز کورکن گروپ کد فنی : 78
تماس بگیرید
گسکت کاک اسپرسوساز گسکت کاک کد فنی : 104
تماس بگیرید
پرتافیلتر دابل M27 اسپرسوساز پرتافیلتر دابل M27 کد فنی : 106
تماس بگیرید
گسکت اسپرسوساز گسکت کد فنی : 107
تماس بگیرید
شاور اسپرسوساز شاور کد فنی : 121
تماس بگیرید
واشر M100 اسپرسوساز واشر M100 کد فنی : 209
تماس بگیرید
پیچ M21 اسپرسوساز پیچ M21 کد فنی : 237
تماس بگیرید
گسکت M22 اسپرسوساز گسکت M22 کد فنی : 245
تماس بگیرید
FLOWMETER WITH ADAPTOR m24-m100re-m39t اسپرسوساز FLOWMETER WITH ADAPTOR m24-m100re-m39t کد فنی : 00526
تماس بگیرید
ولومتریک پمپ m22-m39-m24-m23c اسپرسوساز ولومتریک پمپ m22-m39-m24-m23c کد فنی : 00404
تماس بگیرید
حسگر بویلر m39G-m100-m100re اسپرسوساز حسگر بویلر m39G-m100-m100re کد فنی : 389
تماس بگیرید