صفحه اصلیمشتری خدمات ,خوش آمدید.شما اینجا هستید: نحوه ارائه خدمات براي مشتريان1399/10/27ورود به سیستم
کد خبر: 5تاریخ انتشار خبر: 05/11/1398 - 13:46تعداد بازدید: 671

نحوه ارائه خدمات براي مشتريان

شرايط ارائه خدمات مبني بر گارانتي و خدمات پس از فروش و هم چنين نصب و راه اندازيه دستگاه ها به حضور شما عزيزان ميرسانيم. با مطالعه دقيق اين متن، اميدواريم تا بتوانيم در کنار شما عزيزان به بهترين نحو، خدمات رساني نماييم.

مصرف کننده گرامي با تشکر از حسن انتخاب و اعتماد شما  خواهشمند است جهت دريافت خدمات مناسب و به موقع به اين موارد توجه فرماييد :

- نصب و راه اندازي :

دستگاه : به دستگاه و متعلقات آن دربسته بندي کارخانه اطلاق مي شود و هرچه غير از آن به عنوان قطعات متفرقه خواهد بود. خواهشمند است توجه فرماييد دستگاه ها فقط بايد توسط تکنسين هاي مجاز بخش خدمات پس از فروش (سوپرسرويس) از بسته بندي خارج شوند .

مکان نصب : به مکاني از پيش طراحي شده براي نصب دستگاه اطلاق مي شود که لوله کشي هاي آب و لوله کشي گاز و سيم کشي برق جهت اتصال به ورودي ها و خروجي هاي دستگاه از قبل براي آن طراحي و اجرا شده باشد.

نصب رايگان : هزينه نصب تجهيزات براي بار اول رايگان مي باشد اما درصورت عدم آماده بودن مکان نصب هزينه اياب و ذهاب دريافت مي گردد.

جهت اعزام تکنسين ها براي نصب و راه اندازي دستگاه ها مصرف کننده محترم مي بايست چک ليست نصب دستگاه ها را که در زمان خريداري محصولات دريافت کرده است مطالعه و اجرا کند و به صورت کتبي به بخش خدمات پس از فروش (سوپرسرويس) اعلام آمادگي نمايد. تا برنامه ريزي جهت اعزام تکنسين ها صورت پذيرد .

- ارائه خدمات پس از فروش :

انواع دستگاه هاي خريداري شده به مدت يکسال پس از تاريخ نصب اوليه گارانتي مي باشد .

در طول زمان گارانتي محصولات بخش خدمات پس از فروش (سوپرسرويس ) متعهد به فراهم کردن کادر فني و قطعات اصلي لازم براي رفع عيب و تضمين عملکرد صحيح دستگاه به مصرف کنندگان گرامي به صورت رايگان مي باشد.

در راستاي مطلب فوق بخش خدمات پس از فروش (سوپرسرويس) متعهد به فراهم نمودن امکانات پاسخ گويي جهت اجراي خدمات به مصرف کنندگان گرامي در تمام ساعات اداري در طول هفته خواهد بود ( ساعات اداري 9 الي 17:15 مي باشد . )
شماره هاي تماس بخش خدمات پس از فروش :

021-26655209 / 021-26655385

021-26655518 / 021-26655437

021-22679423 / 021-22672814

021-22231092 / 021-22245083

خواهشمند است توجه فرماييد از زمان تماس با اين شماره ها و ثبت پذيرش درخواست مصرف کننده محترم در سيستم خدمات پس از فروش 24 الي 48 ساعت بعد خدمات به مشتري ارائه مي گردد .

بخش خدمات پس از فروش (سوپرسرويس) در ساعات خارج اداري و نيز در روز هاي تعطيل نيز آماده ارائه خدمات به مشتريان محترم مي باشد که جهت استفاده از اين خدمات مي بايست با اين شماره تماس حاصل فرماييد :
09120231089
لازم به ذکر است استفاده از اين خدمات چه در دوره گارانتي و چه در خارج از آن به ازاي هر سرويس براي سال 98 مبلغ 1.500.000 ريال مي باشد که جدا از مبلغ فاکتورها دريافت مي گردد .

- موارد خارج از گارانتي :

خواهشمند است توجه فرماييد هزينه اياب و ذهاب چه در دوره گارانتي و چه خارج از آن بر طبق تعرفه مصوب شرکت تاکسيراني133 به صورت مجزا از مصرف کنند گان گرامي اخذ خواهد شد .

مصرف کننده گرامي موظف به آگاهي  کامل از نحوه استفاده صحيح از دستگاه براساس اصول ذکر شده  در دفترچه راهنمايي مصرف مي باشد. اين شرکت هيچگونه مسئوليتي درقبال مصرف به صورت غير اصولي دستگاه و خسارات احتمالي قبول نخواهد کرد.

محل نصب  دستگاه بايد از قبل آماده باشد. آماده سازي مکان نصب برعهده مشتري محترم مي باشد  .

مصرف کننده گرامي  در آماده سازي مکان نصب ملزم به پيش بيني محل مناسب جهت اتصال لوله تخليه به فاضلاب و اطمينان از عدم جدا شدن لوله تخليه از مکان آن مي باشد درغيراين صورت اين شرکت هيچگونه مسئوليتي  درقبال خسارات احتمالي ناشي از عملکرد سيستم ايمني دستگاه نخواهد داشت .

مصرف کننده گرامي موظف به بکاربردن محافظ الکتريکي جهت حفظ دستگاه از نوسانات برق شهري مي باشد . اين شرکت هيچگونه تعهدي درقبال صدمات ناشي از نوسانات برق شهري نخواهد داشت و خسارات ناشي از اين امر مشمول گارانتي نخواهد شد .

با توجه به داشتن کيفيت متفاوت آب در مناطق مختلف کشور مصرف کننده مسئول نصب سختي گير آب و فيلتر براساس کيفيت آب آن منطقه خواهد بود .در اين راستا مصرف کننده محترم مي تواند اين فيلتر ها را از شرکت و يا بخش خدمات پس از فروش(سوپرسرويس) دريافت نمايد  .

گارانتي دستگاه شامل هرگونه خرابي فيزيکي ايجاد شده در دستگاه خارج از مکان شرکت اعم از حمل و نقل همانند خراشيدگي رنگ  فرو رفتگي و يا شکستگي بدنه نخواهد بود .

هزينه  تبديل نوع سوخت ( تبديل از گاز شهري به گاز مايع و يا بالعکس ) به عهده مصرف کننده گرامي است.

مصرف کننده گرامي موظف به اطمينان کامل از عملکرد صحيح دستگاه مي باشد. در غير اين صورت اين شرکت هيچگونه مسئوليتي درقبال خسارات ناشي از عوامل بيروني دستگاه مانند نشتي اتصالات خارج دستگاه ، نشتي گاز آب و غيره به عهده نخواهد گرفت .

- موارد ابطال گارانتي :

راه اندازي دستگاه بايد توسط تکنسين مجاز بخش خدمات پس از فروش انجام شود. درصورت راه اندازي دستگاه توسط تکنسين غير مجاز گارانتي دستگاه باطل خواهد شد. اين امر برگشت ناپذير است و درصورت تخلف دارين مورد خسارات وارده به عهده مصرف کننده مي باشد و اين شرکت هيچگونه مسئوليتي را نخواهد پذيرفت.

درصورت هرگونه تعمير و تغيير در دستگاه توسط عاملي غير از تکنسين مجاز بخش خدمات پس از فروش(سوپر سرويس)  باعث ابطال گارانتي دستگاه خواهد شد. اين امر برگشت ناپذير است و درصورت تخلف در اين مورد خسارات وارده به عهده مصرف کننده مي باشد و رستوران چک ليست هيچگونه مسئوليتي را نخواهد پذيرفت.

تغيير مکان دستگاه بدون اطلاع و کارشناسي بخش خدمات پس از فروش (سوپرسرويس) توسط عاملي غير از تکنسين هاي مجاز اين بخش باعث ابطال گارانتي دستگاه خواهد شد اين امر برگشت ناپذير است درصورت تخلف در اين مورد خسارت وارده به عهده مصرف کننده مي باشد و اين شرکت هيچگونه مسئوليتي را نخواهد پذيرفت.

تغيير در نحوه نصب و يا چيدمان دستگاه بدون اطلاع  و کارشناسي بخش خدمات پس از فروش (سوپرسرويس) توسط عاملي غير از تکنسين هاي مجاز اين بخش باعث ابطال گارانتي خواهد شد. اين امر برگشت ناپذير است و درصورت تخلف در اين مورد خسارات وارده به عهده مصرف کننده مي باشد و اين شرکت هيچگونه مسئوليتي را نخواهد پذيرفت .

از بين رفتن و يا مخدوش شدن شماره سريال دستگاه باعث ابطال دستگاه خواهد شد. اين امر برگشت ناپذير است و درصورت تخلف در اين مورد خسارات وارده به عهده مشتري مي باشد و اين شرکت هيچگونه مسئوليتي نخواهد پذيرفت .

اتصال يا سوختگي قطعات بدليل آب خوردگي و يا برخورد روغن باعث ابطال گارانتي مي باشد و اين شرکت هيچگونه مسئوليتي  را نخواهد پذيرفت .

  -  صورت وضعيت هزينه ها:

هزينه تعمير هر دستگاه به ازاي هر ساعت  مبلغ 1.500.000ريال محاسبه مي گردد (تعرفه تا پايان سال98)

لازم به ذکر است زمان محاسبه شده بر اساس ساعت اول و دوم و ... مي باشد .

نرخ اياب  و ذهاب سرويس کار به شرح زير مي باشد:

الف) کرايه هاي داخل تهران براساس نرخ تاکسيراني 133محاسبه مي گردد.

ب) سرويس هاي خارج از تهران در مواردي که اياب و ذهاب هوايي امکان پذير باشد هزينه بليط هوايي دريافت مي گردد.

ج) در شهرهايي که امکان سفر هوايي ميسر نباشد هزينه اياب و ذهاب برحسب شرکت تاکسيراني 133 ( سرويس در بستي ) محاسبه مي گردد.

د) در شهرستانها چنانچه لازم به اقامت باشد هزينه اقامت به عهده مشتري مي باشد .

تذکر:

در زمان نصب جابجايي دستگاه ( در محل نصب و انتقال امکاني به محل نصب ) و آماده سازي محل نصب به عهده مشتري مي باشد.

فراهم آوردن محيط امن کاري به عهده مشتري مي باشد.

هرگونه خسارت از قبيل تجمع آب، اتصالي در برق، نشت گاز و.... به عهده مشتري مي باشد. هيچگونه مسئوليتي متوجه تکنسين ( نماينده شرکت ) نمي شود.نام:


آدرس پست الکترونیکی:


نظر: *
 

کد امنیتی جدید   
Powered By Sorooshan Co